Hakkımızda

Biz Kimiz;
Bilgi bizleri ileri götürecek muhakkak güçtür. Biz işletmeciler olarak, bilgiyle bütünleşip işletmelerimizi daha ileriye götürmek ve bu alanda teorik bilgiler ve uygulamalar dahilinde öğretilen ve kazanılan tecrübelerimizi sanal ortamda, Türkiye’nin her bir parçasındaki her bir bireye ulaşılmasını istiyoruz ve istemeye devam edeceğiz.

Businesscrux, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunları ve Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından hazırlanmış; KOBİ’ler ve bu alan veya alan dışı ilgili, meraklı, öğrenmeye açık öğrenciler için hazırlanmış, karşılıksız bilgi edinilmesini sağlayan bir hizmetten oluşmaktadır. Makalelerimiz yabancı kaynaklardan çevrilmektedir.

Buna ilaveten işletme alanında edindiğimiz tecrübelerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Bir şirket için yapılması gereken stratejiler nelerdir ve yapılması uygun olmayan stratejiler hakkında sizlere bilgi sağlıyoruz. Ticari bir kuruluş değiliz fakat ilerleyen zamanlarda şirketlere danışmanlık yapmayı hedefliyoruz.

Bir işletmenin hayatta kalması için sürdürülebilir olması gereklidir. Bizler, insan ihtiyaçlarının karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak öncelikle uzun dönemde kâr, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi birimlerle beraber, hangi stratejinin en uygun şekilde belirlenmesi gerekir, bunun peşindeyiz.

“Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek, en büyük özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidir.” M.Kemal ATATÜRK

 

Misyonumuz;

“İşletmeci üreticidir, üretmeyi sürdürendir. İşletmeci bilecek, bildiğimizi paylaşacağız daha ileriye, en ileriye gitmek için, yön vermek için, global olmak ve daha iyi bir Türkiye için var olacağız.”

 

Vizyonumuz;

“Global üreticiler olarak, dünyaya hizmet sağlamak.”

 

Businesscrux Amblemi Hakkında;

Businesscrux için amblem önemli bir mana teşkil etmektedir. Amblemin tasarımı ve geliştiricisi Yunus Emre Sürün’e aittir, tüm hakları kendisine saklıdır.

Amblemde renk olarak mor ve siyahı tercih edildi. Siyah rengi, işin ciddiyetini ve mahiyetini açığa çıkarmak içindir. Misyonumuzdaki ciddiyetimizi sürdüreceğiz. Güçlü duruşumuzu istikrarlı olacağımızı simgeler. Mor rengimizi seçtik çünkü insanın içsel ruh yapısıyla olan güvenin arttırılmasını sağlamaktır. Bizler güven ve ciddiyetle yol alacağız.

Bunun yanı sıra bu renk çemberine başak ve kurt sembolleri eşlik etmekte. Başak sembolü ile üretimi; kurt sembolüyle ise atılgan olmayı, atikliği, özgürlüğü, cesaret ve zaferi tek bir figürde birleştiren bir çalışma olmuştur. Buna ilaveten kurtlar var olduğu doğal ortamı kendi yapılarından kaynaklı doğayla bir bütün olarak doğayı sürdürebilir ve yaşanılabilir kılmıştır. Bu yüzdendir ki evrenle paralel bir anlayış taşıyoruz ve üretimci bakış açısıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla Businesscrux amblemini, derin ve sonsuz bilginin üretim ve atiklikle harmanlanması olarak ifade etmek en güzeli olacaktır.

© 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu maddeleri gereğince yapılan her türlü izinsiz alıntılanma, yayınlama hakkında yasal işlem başlatılacaktır.